• Na planktonu aneb jak se koupe mobil

  Každá profese nebo zájmový obor lidské činnosti má své příběhy. Veselé, smutné s dobrým nebo špatným koncem. A u některých se někdy nedá zcela přesně určit. V poslední době mi připadá, že v akvaristice je málo legrace a radosti. Proto jsem se pokusil jeden z těchto hořko veselých příběhů rozvinout literárně. Podotýkám, že se tento příběh stal za času onoho a osoby jsou zcela vymyšlené. Případná podobnost je čistě náhodná. Tak tedy byl jednou jeden akvarista. Budeme mu říkat třeba Josef. Je to taková málo známé jméno a pro náš příběh zcela vyhovující. Josef se tenkrát vracel z nějaké slavnostní příležitosti a proto byl oblečen do obleku. Protože ho cesta zavedla kolem známého loviště planktonu, zastavil se, aby služební cestu využil, a zajistil pro své miláčky kvalitní živou potravu. V autě vyřizoval ještě mobilem nějaké důležité věci a pak ho proti svému zvyku zastrčil do kapsy u saka, kde šviháci nosí bílý kapesníček. V dobrém rozmaru vyndal nářadí na lovení planktonu. Vstoupil na lávku u stavidla a pak se to stalo. Při hlubokém předklonu, aby nabral vodu, potvůrka mobil vyklouzl. [Číst dál…]

 • Enneacanthus chaetodon – Okounek terčový

  Okounka terčového objevil a popsal r. 1854 Baird. Vyskytuje se od New-Yersey po Maryland ve stojatých a pomalu tekoucích vodách. Jak uvádí literatura v přírodě dorůstá 10 cm, v akváriu při 5 cm je pohlavně zralý. Tato rybka, dnes již téměř zapomenutá se hodí zvláště pro studenovodní akvária. Šedožlutá až zelenožlutá s více nebo méně zřetelnými tmavohnědými až černými nepravidelně ohraničenými příčnými pruhy. Pásy mezi tmavými pruhy zcela nepravidelné šedé až hnědě skvrnité. Ploutve bezbarvé s kresbou tmavých čárek a teček na ploutevních paprscích. První dva paprsky hřbetní ploutve sytě černé, dva další oranžové. Břišní ploutve jsou zbarveny podobně, první dva paprsky oranžové a dva černé. V dopadajícím světle se celá rybka perleťově leskne. Pohlaví lze velmi těžko rozeznat. Jen v době tření jsou jikrnačky vybarveny sytěji. [Číst dál…]

 • Obři sladkých a akvarijních vod

  Pro mnoho akvaristů může být překvapivá skutečnost, že řada ryb, na které jsme zvyklí dívat se jako na okrasné obyvatele akvárií, plní ve své exotické domovině pragmatickou funkci konzumních živočichů. Není to dáno pouze praktickým přístupem domorodců ke všemu živému, ale zejména tím, že tyto ryby ve vhodných podmínkách dosahují úctyhodných velikostí. V následujícím textu se chci věnovat právě takovým rybám, ale také největším rybám, se kterými se v českých akvarijních nádržích můžeme setkat a konečně rybám, které jsou běžné i v pokojových akváriích a do jejichž blízkého příbuzenstva patří skuteční rybí obři. Ukážeme si, že existuje i ryba, patřící do všech tří uvedených kategorií. [Číst dál…]

 • Nannacara anomala – Akarka zelená

  Akarka zelená byla  popsána jako druh již v roce 1905  panem Reganem a pojmenována  latinským názvem Nannacara anomala . Jedná se o malou cichlidku , která pochází ze severní části Jižní Ameriky. Odborná literatura uvádí země původu Západní Guayanu, Venezuelu, Kolumbii a Bolivii, kde se vyskytuje v malých potůčcích a říčkách protékajícími otevřenými místy pralesa a pampami. Tyto malé vodní toky jsou hustě zarostlé ponořenými rostlinami. [Číst dál…]

 • Počátky chovu rájovce v Česku

  Zlomem ve vývoji akvaristiky bylo získání dostatečně atraktivní rybky, která by svou velikostí a životními požadavky odpovídala podmínkám umělého biotopu chovné nádrže a která by snadným rozmnožováním v zajetí zajistila levné odchovy pro široké vrstvy zájemců o nově se rodící zálibu.
  Touto událostí se stal dovoz rájovce dlouhoploutvého (Macropodus opercularis), rybky, která svým elegantním zjevem, klidným chováním, jistou inteligencí, láskyplnými námluvami a dojemnou péčí o potěr splňovala předpoklady téměř ideálního obyvatele akvária a domácího společníka. [Číst dál…]

 • Phalloceros caudimaculatus – živorodka skvrnitá

  P_caudimaculatus_female

  Živorodku skvrnitou znali především staří akvaristé, ale dnes však upadá v zapomnění. Do Evropy byla dovezena v roce 1905 z Brazílie jako jedna z prvních živorodek. Tato nenáročná rybka pochází z Brazílie (hlavně okolí Rio de Janeira), Paraguaye a Uruguaye. U nás je známá jako retikulátka a na Moravě jako pecilka. Popsal ji v roce 1868 Hensel. [Číst dál…]

 • Glosolepis wanamensis – gavůnek lososový

  Glosolepis wanamensis 1

  Do České republiky se dostávají nové nebo vymizelé druhy akvarijních rybek různými cestami. Nejčastější to jsou dovozy obchodníků. Takto získané ryby nejsou vždy zdrojem radosti. Podle mých zkušeností ryby často hynou na nemoci. V horším případě jsou zdrojem nákazy i pro ostatní živočichy již chované. Pro mne je největším problémem to,že se velmi obtížně získávají málo ekonomicky zajímavé druhy.  [Číst dál…]

loading