Glosolepis wanamensis – gavůnek lososový

Do České republiky se dostávají nové nebo vymizelé druhy akvarijních rybek různými cestami. Nejčastější to jsou dovozy obchodníků. Takto získané ryby nejsou vždy zdrojem radosti. Podle mých zkušeností ryby často hynou na nemoci. V horším případě jsou zdrojem nákazy i pro ostatní živočichy již chované. Pro mne je největším problémem to,že se velmi obtížně získávají málo ekonomicky zajímavé druhy. 

Glosolepis wanamensis 1 Glosolepis wanamensis 2

Dalším problémem je určení nakoupených ryb. Názvy jsou neúplné. Někdy z komerčních důvodů upravené. Lepším způsobem pro chovatele, který se zajímá o určitou nebo určité skupiny ryb, je členství v odborné zahraniční organizaci. Já získávám duhovky od členů IRG. Členství v této mezinárodní organizaci duhovkářů mi umožňuje kontakty s vynikajícími chovateli,kteří mi pravidelně přenechávají ryby z první filiální generace po odchytu z přírody. Ryby mají jasný původ. Jedná se o čisté přírodní formy. Jedná se o jedince schopné chovu a odchovu. Cena je většinou přijatelná a odpovídá kvalitě a vzácnosti ryb. V roce 2002 jsem takto získal 2 páry rybek Glossolepis wanamensis. Heinrich Gewinner mi přenechal velmi kvalitní třoucí se ryby. Po vpuštění do předem připravené nádrže o rozměru 60x40x25 se třetí den začali třít. Glossolepis wanamensis jsou domovem v jezeru Wanam na ostrově Papua New Guinea. V Německu jsou nazývány Wanam-Regenbogenfisch. Dorůstají 13 cm. Pro chov je třeba prostorná nádrž alespoň 150 litrů. Dlouhá nejméně 1 metr. Voda teplá 22-26 °C, pH 7,2-8. Snášejí přechodně i vodu kyselé reakce. Tyto pokusy však nelze doporučit. Tato rybka tvarem těla připomíná známějšího příbuzného Glossolepis incisus. Liší se zbarvením a protaženou anální ploutví. Samičky těchto druhů mohou být těžko rozeznatelné. Oba druhy se kříží. Jejich výlučnost je ve zbarvení dospělých samců. Mění se od stříbrné bělice po černou s pomerančově až fialově zbarveným břichem. Při tření rozsvítí hřbetní partii od žluté až po fialovou. Krmím různou přírodní potravou. Nejraději přijímají různé komáří a pakomáří larvy,cyklops,živé i mražené. Kvalitní vločková i granulovaná krmiva. Vše ve velkém množství. Snížená žravost signalizuje většinou nízké pH. Nikdy jsem nepozoroval tloustnutí rybek. Jsou velmi pohyblivé. Třou se ve společné nádrži. Jikry ihned požírají spolu s ostatními rybami. Pro tření jsem používal nádrže objemu 60 l. Z prvního tření jsem zaznamenal žalostný výsledek 18 ryb. G.wanamensis jsou úpornými požírači jiker. Ihned po vypuzení jiker samičkou se vrhají na snůšku. Tomuto se nedá zabránit ani dostatečným krmením larvami hmyzu. Výtěr probíhá ve skupině i v páru nebo triu 1 samec 2 samice. Požírání jiker jsem se snažil zabránit naplněním nádrže mopy a rostlinami Mikrosorium pteropus. Mopy musí umožňovat rybkám proplavat jinak se prudce prodírající ryby na vláknech doslova oběsí. Po vytvoření asi 20 cm prostoru jsem rybky ponechal svému osudu. Měl jsem z prvního výtěru 18 rybek a tak jsem mohl dělat pokusy. Nějaký čas jsem byl zaneprázdněn jinou nutnou prací. Asi za tři týdny jsem rybky přemístil. Jeden samec uhynul. Zahnán do spleti rostlin a mopů silnějším samcem. Již druhý den jsem u hladiny našel první mladé rybky. Podle teploty vody se kulí asi za 8-10 dní. Ihned přijímají jemnou potravu. Jsou velmi malé asi jako potěr čichavců Colisa lalia. Jsou však velmi žravé a přijímají vířníky, nálevníky,trepky Paramecium v nouzi mlhu z kvalitních vločkových krmiv. Produktivní odchov vyžaduje velké množství jemného živého krmiva. Pátý den začínají přijímat velmi jemné nauplie Artemia salina. Růst není příliš rychlý. Prodejní velikosti dosahují asi po půl roce trpělivé péče v prostorných nádržích. Množit se začínají ve velikosti 7-8 cm. Ve věku 10 měsíců až jeden rok. Chov ve společných nádržích nečiní potíže.U mě jim tvoří společnost různé druhy duhovek. Na dospělé samce je radost se dívat. Jsou to neúnavní plavci,kteří si pořád navzájem imponují a nebo se věnují milostným hrám se samičkami. Často k těmto hrám lákají i samičky jiných druhů. Nehýří barvami v takové míře jako některé jiné druhy duhovek. Pozornému chovateli mají však vždy co nabídnout. Budou asi vždy vidět v nádržích nadšenců pro duhovky a zaujmou chovatele,kteří mají rádi ve své nádrži rybu,kterou nelze vidět u každého. Jsem rád,že patřím do skupiny těchto chovatelů. Přeji všem, kdo se pokusí o chov těchto v Čechách vzácných ryb, hodně radosti a úspěchů.

Slavomil Boudný

Leave a Reply

loading