Enneacanthus chaetodon – Okounek terčový

Okounka terčového objevil a popsal r. 1854 Baird. Vyskytuje se od New-Yersey po Maryland ve stojatých a pomalu tekoucích vodách. Jak uvádí literatura v přírodě dorůstá 10 cm, v akváriu při 5 cm je pohlavně zralý. Tato rybka, dnes již téměř zapomenutá se hodí zvláště pro studenovodní akvária. Šedožlutá až zelenožlutá s více nebo méně zřetelnými tmavohnědými až černými nepravidelně ohraničenými příčnými pruhy. Pásy mezi tmavými pruhy zcela nepravidelné šedé až hnědě skvrnité. Ploutve bezbarvé s kresbou tmavých čárek a teček na ploutevních paprscích. První dva paprsky hřbetní ploutve sytě černé, dva další oranžové. Břišní ploutve jsou zbarveny podobně, první dva paprsky oranžové a dva černé. V dopadajícím světle se celá rybka perleťově leskne. Pohlaví lze velmi těžko rozeznat. Jen v době tření jsou jikrnačky vybarveny sytěji.

M_chaetodon_02 M_chaetodon_01

 

Chov okounka terčového je v naší rodině již tradicí. V padesátých letech je choval a množil již můj otec. Já sám se zabývám množením 28 let a nyní mé zkušenosti přebírá syn. Tolik o tradici, a nyní si povíme něco o samotném chovu a odchovu. Pro tyto rybky je třeba zvolit akvárium od 80 1 výše s jemným písčitým dnem a dobře zarostlé vodními rostlinami. Zejména rod Elodea, Sagitaria a Miriophyllurn. Pokud možno zvolíme východní stranu, aby akvárium bylo prozářeno východním sluncem. Dále je důležité krmení různorodou živou potravou, zejména komáří larvy, nitěnky a daphnie. Další důležitý faktor jak docílit zdravého a početného potomstva je přezimování ryb. Teplotu v zimních měsících udržujeme od 2° – 15°C. V létě nesmí teplota pokud možno překročit max. 25°C. Takto přezimované ryby přemístím prvního března do 40 1 akvárií po párech s jemným piskem s rostlinami a teplotou do 20°C. Většinou již druhý den sameček zaujme vhodné místo při dně mezí rostlinami, kde postupně pohybem ploutví a tělem tzv. vyvrtí v písku jamku. Neustále tmavě vybarven láká samičku ke tření nad připravenou jamkou v písku. Většinou za dva až tři dny je svolná ke tření a připojuje se k partnerovi bok po boku. Neustále se otáčejí nade dnem chvějí a vypuzuji jikry a mlíčí. Celé tření většinou trvá dvě až tři hodiny. Po třecím aktu si prohodí barvy. Sameček zesvětlá a samička nápadně ztmavne. Ted’ je třeba odchytit samičku a samečka zbytečně nerušit a nechat v klidu. Ted’ totiž nadále péči o potomstvo přebírá samec. Neustálým vířením ploutví a vrcení tělem přivádí k jikrám čerstvou prokysličenou vodu. Po třech dnech a při teplotě okolo 20°C se líhnou larvy, které se postupné zavěšují na rostliny. Za dalších šest dní po strávení žloutkového váčku začíná potěr plavat a přijímat prachovou potravu. Při nedostatku živé potravy lze zkrmovat artemie. Takto krmený potěr dosahuje ve stáří pěti týdnů velikostí zhruba 15 mm. 1 cm velcí malí okounci mají shodný tvar těla i barvu svých rodičů. Okounek terčový je velmi produktivní ryba. Při dobrém krmení v jarních měsících je schopen se třít i každý týden. Z jednoho tření bývá od 300 do 1500 potěru. Můj osobní rekord byl zaznamenán u tříletých ryb 1687 kusů. A co říci na závěr? Snad jen to, že okounek terčový je překrásná ryba, nehodící se do dnešních moderních laboratorních akvárií bez písku a rostlin. Zaslouží si naší pozornost a naší péči, aby nevymizel z našich chovů!

S pozdravem chovu zdar.

Miroslav Fořt – Iris Plzeň

Leave a Reply

loading