Jak jsme se dali (opět) dohromady

Léta Páně 1900 byl v městě Plzni založen akvaristický spolek nesoucí název IRIS. Jednalo se o v pořadí druhý akvaristický spolek v historických zemích Koruny české. Dlouholetí plzeňští akvaristé se rozhodli u příležitosti výročí 100 let vzniku organizované akvaristiky v Plzni navázat na historické kořeny a založit při této příležitosti Spolek plzeňských akvaristů IRIS.

Takto zní úvod ke stanovám Spolku plzeňských akvaristů IRIS. Po neoficiálních schůzkách několika přátel – akvaristů počátkem roku 1999 bylo dne 26.5. 1999 svoláno setkání zájemců o založení spolku akvaristů v Plzni a to do salonku restaurace Švejk v Plzni na Borech. Tohoto setkání se zúčastnilo 14 přátel, kteří při dobrém plzeňském pivu Prazdroji se dohodli na založení akvaristického spolku. Byl zvolen přípravný výbor, kterému bylo uloženo vypracování stanov spolku. Rovněž byl akceptován návrh na historický název spolku IRIS. Koncem měsíce října 1999 na řádné schůzi byly přijaty stanovy spolku a rozhodnuto, že nově vzniklý spolek bude plně právně i ekonomicky nezávislý ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb. jako občanské sdružení. Dne 3. ledna 2000 registrovalo stanovy Spolku plzeňských akvaristů IRIS Ministerstvo vnitra ČR a spolek začal existovat jako samostatný právní subjekt. V průběhu roku 2000 byly řešeny další úkony související s právní a ekonomickou samostatností spolku. Zaregistrování na Českém statistickém úřadu (IČO), na příslušném finančním úřadu (DIČO) a založení účtů spolku u peněžního ústavu. Jednatel spolku př. Dufek, povoláním grafik, zpracoval logo (znak) spolku a následně vyhotovil i razítka spolku. V průběhu roku 2000 se spolek sešel na několika neformálních schůzkách, kde se členové spolku věnovali především výměně informací o svých chovancích. V dubnu téhož roku na setkání akvaristů v Českých Budějovicích byl náš spolek IRIS přijat do republikové společnosti akvaristů AKVA CZ. Též jsme se zúčastnili i několika akvaristických akcí celorepublikového významu v Úvalech a v Rychnově nad Kněžnou. Koncem měsíce října 2000 uspořádal spolek přednášku přítele Martina Roseho z Prahy o bojovnicích rodu Betta. Koncem roku 2000 měl spolek 17 platících členů. Na 18. prosince 2000 připadlo 100-leté výročí založení spolu IRIS. Vzhledem k tomuto datu těsně před vánočními svátky jsme se rozhodli ponechat oslavy tohoto výročí až na počátek roku 2001.

Na rok 2001 byl zpracován plán činnosti, kdy schůzky spolku byly dohodnuty vždy každé třetí úterý v měsíci od 17:00 hod. ve spolkové místnosti pro tento rok, v salonku restaurace Šťastná pětka. 26. února 2001se uskutečnilo vzpomínkové odpoledne ke 100. výročí založení spolku IRIS v Plzni v Kulturním domě v Šeříkově ulici v Plzni. Předseda spolku př. Protiva nejprve seznámil účastníky setkání s historií spolkové akvaristiky v Plzni od roku 1900 až do roku 1926. V dalším programu vystoupil se svoji přednáškou o rybkách rodu Pterophyllum přítel Honza Burzanovský z Úval a následně pak s komentovaným videofilmem o tření a péči akvarijních rybek o potomstvo přítel Jirka Štark z Prahy. Výroční vzpomínkové odpoledne se vydařilo a více jak padesátka účastníků byla s průběhem spokojena.V březnu 2001 se uskutečnila výroční členská schůze spolku. Po splnění formalit, které k takovéto schůzi patří, přítel Jarda Peler promítl diapozitivy starší jak dvacet tak i pětadvacet let z akvaristické historie. Nevěřili byste, jak jsme tenkrát byli mladí, krásní, štíhlí a vlasatí chlapci. Na výročce byly předány členstvu nové originální spolkové legitimace, které opět navrhl a vyrobil přítel Jirka Dufek.

Koncem června 2001 jsme uspořádali Akvaristické poklábosení u táboráku. Pochopitelně nechybělo opékání klobás a vuřtů, rovněž pivo značky Gambrinus přispělo k dobré zábavě.

V tomto roce jsme se zúčastnili Sněmu akvaristů v Českých Budějovicích a setkání akvaristů v Úvalech. Plánujeme ještě v tomto roce návštěvu výstavy v Rychnově nad Kněžnou a výstavy Guppy v Praze. Toť k činnosti spolku.

Spolek má k dnešnímu dni 19 platících členů. Věkově se pohybuje členská základna mezi 24 až 63 roky. Jsou mezi námi jak profesionální chovatelé tak i členové “amatéři”.Jsou mezi námi členové, kteří se věnují akvaristice více jak čtyřicet let. Sortiment chovaných rybek je rovněž velmi široký. Ať už se jedná o živorodky, jihoamerické i africké cichlidy, characidy, halančíky , čichavce i některé sumce. Velmi malé zastoupení mají v našich nádržích duhovky. V současné době zpracováváme přehled chovaných a odchovávaných rybek členy spolku, který chceme zpracovat na počítačové bázi.Pro zajímavost odchováváme např. sladkovodní jehly, terčové okounky nebo šnekáče Lamprologus kungweensis a jiné.

Spolek plzeňských akvaristů IRIS je pro spolupráci se všemi akvaristickými spolky a organizacemi a vyslovuje se již svým členstvím v Unii akvaristů ČR – AKVA CZ pro celorepublikové společenství akvaristů.

JUDr. Vladimír PROTIVA

Leave a Reply

loading