100 let od vzniku akvaristického spolku IRIS v Plzni

    V prosinci roku 1899 byla pořádána v Plzni spolkem pro pěstění drůbeže v sále Waldekově výstava, kde veřejnosti  byla poprvé ukázána  skutečná akvária osázená rostlinami. Tam seznámili se blíže přátelé akvaristiky a v roce  1900 v listopadu po přednášce  pana pátera Bedřicha Kohlera v “Přírodovědeckém  klubu” ustavila se sekce akvarijní tohoto klubu. Sekce tato konala svou první schůzi dne 18. prosince  1900 o 6. hodině večerní v měšťanské dívčí škole v Jungmannově třídě. Zahájil ji botanik profesor Maloch. Na této schůzi  byli zvoleni předsedou sekce pan Antonín Hanš a jednatelem pan páter Bedřich Kohler. Tím byl položen základ spolku Iris .  Takto líčí vznik spolku  ve své  publikaci  z roku 1936  tehdejší pokladník spolku Iris Václav Uchytil.          

    V průběhu roku 1901 se spolek osamostatňuje od Přírodovědeckého klubu jako kroužek přátel přírody, přijímá stanovy  a  je jednáno o názvu spolku. Z navržených jmen Iris, Pistia, Leknín a Riccia je přijat název Iris.  Spolek měl tehdy 23 členů. V roce 1903 přistupuje spolek k vydávání vlastního časopisu. Je  tištěno 50 výtisků po 3 K.  O stycích spolku Iris s německými akvaristickými spolky svědčí i  záznam z roku 1905, kdy od spolku Triton v Berlíně bylo zakoupeno velké množství  akvárií, ryb a rostlin.

    V roce 1910 má  spolek Iris okolo 80 členů. V tomto roce je pořádána na oslavu desetiletého trvání spolku Iris v Plzni   první samostatná akvaristická výstava v přízemním sále Měšťanské besedy. Jednalo se o vůbec první akvaristickou výstavu v Čechách. Velmi pochvalně se o výstavě  vyjádřil v Akvaristickém obzoru  z února r. 1911 i redaktor B. Žežula slovy:…”Konstatovati dlužno, že tato prvá samostatná výstava akvaristická v  Čechách  zaujímala by zcela význačné místo i na půdě   německé. Členové Irisu s potěšením  se mohou dívati  na své dílo.”  Výstavy se zúčastnili 34 vystavovatelé, z nichž bylo 22 členů spolku Iris. V 80 zařízených akvárií a asi 20 sklenicích s rostlinami bylo vystaveno 31 druhů rybek, z nichž 24 exotických, 5 z našich řek  a 2 druhy mořských. Z rybek vlastního chovu byly vystaveny tyto druhy: Makropodi, Betta, Girardinus caudimaculatus. Poecilia reticulatus, závojnatky,dalekohledky, Danio, Barbus conchonius, Badis, Xiphophorus helleri. Akvária byla dobře osázená rostlinami. Převládaly známé , osvědčené rostliny  ponořené jako Elodea densa, Cabomba, Myriophylium scabratum, Sagittaria natans, Vallisneria. Terária byla pouze tři. Korunou výstavy byla dvě mořská, elektricky osvětlená akvária , oživená nejen různými aktiniemi, ale i  rybkami, ráčky, rournatci a mlži.                                  

    Významným datem jak pro spolek Iris tak i pro českou akvaristiku v období před I. světovou válkou je 30. říjen 1910. Tento den se sešli v Praze na společné schůzce zástupci  tří hlavních sdružení českých akvaristů  “Cyperus” – Brno, “Iris” – Plzeň a “Akvárium”- Praha a usnesli se na vydávání společného odborného akvaristického časopisu  nazvaného Akvaristický obzor. Časopis počal vycházet 1. ledna 1911 jako měsíčník. Jeho redaktory se stali  universitní profesor MUDr. E. Babák a B. Žežula. Akvaristický obzor vycházel   do roku 1914 a postupně kolem sebe sdružoval nově vznikající akvaristické spolky v Čechách a  na Moravě. Vedle odborných  článků z oboru akvaristiky a teraristiky přinášel i zprávy z činnosti jednotlivých spolků.

    V roce 1912  se utváří  v Klatovech    stolní společnost akvaristů, která se přihlašuje za člena spolku IRIS. V  témže roce  ve dnech 21.září až  6. října je uspořádána druhá samostatná akvaristická výstava  spolku IRIS v Plzni . Tato výstava je nesporně bohatší než-li výstava první a zaujala větším množstvím terárií. Vzácným doplňkem  výstavy byla kolekce pomůcek a české akvaristické literatury.Rok 1913 je ve spolkové činnosti Irisu  významný tím, že v tomto roce byly uspořádány dvě akvaristické přednášky  se  světelnými obrazy. V tomto roce vzniká v Klatovech nový akvaristický spolek DÁNIO, se kterým si spolek IRIS vyměňuje vzájemné členství a udržuje velmi dobré přátelské styky.

     Během 1. světové války spolek  Iris nevyvíjel téměř žádnou činnost. Činnost je obnovena až v  únoru 1920  valnou hromadou, kde byl zvolen i nový výbor.  V roce 1923 byly v Plzni prvně vystavovány  rybky skaláry . Za zmínku rovněž stojí i pořádání jubilejní výstavy u příležitosti  25 – letého trvání spolku IRIS. Výstava tato byla pořádána za součinnosti přírodovědeckého oddělení městského muzea v Plzni.

    Na členské schůzi spolku IRIS dne 2. září 1926 byl položen základ budoucí plzeňské zoologické zahrady. Rozhodnuto  najmouti si skleník na vojenské plovárně a užíti ho jako pěstírnu  akvarijních rybek a okolí jeho proměnit v zoologickou zahradu. A toto už je jiná kapitola historie spolku IRIS spojená s výstavbou a zajištěním provozu plzeňské  ZOO.

JUDr. Vladimír PROTIVA

Leave a Reply

loading